Jak osmáky ubytovat?

Chovné zařízení je prvním problémem, který je třeba řešit při koupi osmáků degu. Není možné zvířata nechat volně pobíhat po místnosti.

Navíc hrozí nebezpečí také všem pokojovým květinám a rozbitným předmětům. Osmáci jsou vášnivými hlodavci a co jen trochu jde, okamžitě likvidují. Samozřejmě zvířata můžeme volně pouštět a je to velmi vhodné pro jejich spokojenost, ale pouze pod dohledem. V tomto případě je lepší vybrat k probíhačkám místnost, v níž nejsou květiny, případné úkryty za skříní apod. Osmáci degu patří ke zvířatům, která nejen dobře šplhají ale i skáčou, je nutné s tím při výběru vhodné ubikace počítat. Jejich prostorové nároky jsou poměrné značné, vždy je lepší prostoru více než méně. Obecné lze říci, že postačující je ubikace o velikosti 100 x 60 x 60 cm. Vzhledem k tomu, že osmáci patří ke šplhajícím druhům, nemusí být nutně největším rozměrem délka, ale klidně i šířka ubikace.

Vyberte:

CHOVNÁ ZAŘÍZENÍ | VNITŘNÍ VYBAVENÍ UBIKACÍ